Otázky s vecným pojmom: Družstvo

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rozdelenie a zaúčtovanie zisku v družstve

ID677 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Družstvo dosiahlo zisk, a to v sume 42 000 €. Členská schôdza družstva konaná v júni nasledujúceho roka rozhodla o rozdelení zisku takto:

prídel do nedeliteľného fondu 4 200 €,
prídel do štatutárneho fondu rozvoja 3 000 €,
vyplatenie podielov členom družstva 10 000 €,
odmeny členom kontrolnej komisie 2 500 €,
zvýšenie základného imania 10 000 €,
nerozdelený zisk 12 300 €.