Otázky s vecným pojmom: Depozitný účet

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Depozitný účet v obci

ID4963 | | Terézia Urbanová

Obec je zriaďovateľom základnej školy bez právnej subjektivity (ročník 1.-4.). Decembrové mzdy zamestnancom ZŠ boli k 31. 12. 2023 prevedené na depozitný účet vedený v analytickej evidencii obce. Obec nemá zriadený depozitný účet pre ZŠ v banke. Je účtovanie správne?