Otázky s vecným pojmom: Zodpovednosť za vady

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zodpovednosť školy za škodu spôsobenú deťmi materskej školy

ID1738 | | JUDr. Peter Strapáč

Počas pobytu detí materskej školy vonku  došlo k poškodeniu (poškriabaniu) motorového vozidla zaparkovaného na priestranstve pri materskej škole. Učiteľky na toto priestranstvo zobrali deti a tie sa tam cca hodinu bez riadneho dozoru učiteliek  (výpoveď svedka)  „hrali“. Poškriabali pritom auto zástupkyne materskej školy, a tá sa domáha škody od učiteliek. Ako postupovať, má na to zástupkyňa nárok? Je zjavné aj porušenie pracovnej disciplíny učiteľkami. Zástupkyňa bola v tom čase na porade vedenia školy.