Otázky s vecným pojmom: Zákazková výroba

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zákazková výroba

ID925 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vzťahuje sa povinnosť účtovať o zákazkovej výrobe v zmysle § 30 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  v z. n. p. na výrobu stolárskych výrobkov na zákazku? Ide o výrobu a montáž rôzneho nábytku, kuchynských liniek, zariaďovanie interiérov, obkladov „na mieru“ podľa požiadaviek  zákazníka. Realizácia zákazky od zadania po dokončenie a odovzdanie sa pohybuje od  jedného týždňa pri drobnom nábytku, až po niekoľko mesiacov, spravidla však nepresahuje obdobie 1 roka.