Otázky s vecným pojmom: Zábezpeka na daň

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Finančná zábezpeka na nájom a iné odhadované služby a DPH

ID4469 | | Ing. Marián Drozd

Ak je finančná zábezpeka definovaná ako : "zábezpeka vo výške rovnajúcej sa súčtu trojmesačného (3) Základného Nájomného podľa Nájomnej zmluvy, Odhadovaných Poplatkov za Služby, Odhadovaných Prefakturovaných poplatkov za služby a Marketingového poplatku, Odhadovaných Poplatkov za Služby pre Foodcourt a Odhadovaných Poplatkov za riad všetko vrátane DPH" a bude fakturovaná Nájomcovi.

Otázka je:

  1. Ak je súčasťou "zábezpeky" aj (a) nájomné a (b) odhadované služby a (c) hnuteľný majetok, ako sa aplikuje DPH pre a, b, c.?
  2. Ak kumulatívne slovo "zábezpeka" sa chápe tak, že pokrýva a, b, c , na takúto faktúru na "zábezpeku" sa aplikuje DPH?
  3. Ak bude faktúra vystavená s titulom "zábezpeka" spolu s DPH (ako je požadované v zmluve o nájme) je možné získať vratku DPH (nie je to čistý cash flow mínus)?