Otázky s vecným pojmom: Veľkostná skupina

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie účtovnej jednotky podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve

ID2645 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako zaradiť účtovnú jednotku podľa veľkostných kritérií k 1. 1. 2015 (§ 2 ods. 5 zákona o účtovníctve), keď počet zamestnancov (posudzované obdobia rok 2013 a 2014) za rok 2013 bol 8 zamestnancov, za rok 2014 vypočítaný metódou štatistiky (priemer prepočítaných zamestnancov za štyri štvrťroky 2014) bol 10,25 zamestnanca (zaokrúhliť hore alebo nadol?), čistý obrat za roky 2013 a 2014 bol nižší ako 8 000 000 € ale vyšší ako 700 000 € a hodnota majetku netto bola v roku 2013 aj v roku 2014 vyššia ako 4 000 000 €? Čo v tom prípade, ak daná spoločnosť v roku 2013 aj 2014 má počet zamestnancov nižší ako 10, čistý obrat za obidva roky vyšší ako 700 000 ale nižší ako 8 000 000 € a hodnota majetku netto v obidvoch rokoch bola vyššia ako 4 000 000 €?