Otázky s vecným pojmom: Reťazový obchod

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Reťazové obchody

ID4114 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť si objednala tovar od českého dodávateľa /A/. Objednaný tovar nebol dovezený z Českej republiky na Slovensko , ale slovenská spoločnosť /B/ dala príkaz na prevoz tovaru v rámci Českej republiky druhému odberateľovi /C/, to znamená, že tovar z Českej republiky nebol vôbec vyvezený. Prepravu zabezpečil prvý dodávateľ /A/. Prvý dodávateľ /A/ vyfakturoval tovar prvému odberateľovi /slovenskej spoločnosti /B/bez DPH/, následne slovenská spoločnosť /B/ vyfakturovala tovar späť do Českej republiky odberateľovi /C/ /bez DPH/, prvý dodávateľ /A/ zaslal pre slovenskú spoločnosť /B/ opravnú faktúru za tovar s českou sadzbou DPH. Bol tento postup správny, ide o reťazový obchod, kde preprava tovaru bola medzi prvým dodávateľom /A/a druhým odberateľom /C/ dodanie v reťazci medzi slovenskou spoločnosťou /B/ a druhým odberateľom v ČR /C/ nie sú spojené s prepravou tovaru a označujú sa ako nepohyblivé dodávky. Chcem sa spýtať, či česká spoločnosť /A/fakturovala správne pre slovenskú spoločnosť /B/ s českou DPH a či slovenská spoločnosť /B/ vystavila správne faktúru bez DPH pre českú spoločnosť /C/?

Reťazové obchody - porovnanie legislatívnej právnej úpravy

ID4076 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať, riešim porovnanie legislatívnej právnej úpravy v rámci reťazových obchodov pred 1. januárom 2020 a po 1. januári 2020. Prosím, chcela by som spýtať na Váš názor, či si myslíte, že doplnením nového ustanovenia § 13a do zákona o DPH, sa vyriešili všetky problémy v praxi, ktoré sa vyskytovali pred zavedením tohto nového ustanovenia § 13a zákona o DPH t. j. pred 1. januárom 2020? Alebo stále vidíte nejaké určité medzery, ktoré toto nové ustanovenie § 13a neobsiahlo, resp. ktoré opomenulo? (A ak teda vidíte tam nejaké stále nezrovnalosti, resp. medzery, ktoré sa nedajú ani týmto novým ustanovením § 13a vyriešiť, tak prosím mohli by ste mi ich načrtnúť)?