Otázky s vecným pojmom: Príjmy z predaja hnuteľných vecí

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Pasívny príjem

ID2102 | | Ing. Zita Kajanovičová

Syn vysokoškolák pracuje v Call centre ako telefonista. Každý mesiac mu na účet poslali vyplatenú odmenu. Medzi Call centrom a ním je uzatvorená zmluva o spolupráci podľa § 262 Obchodného zákonníka. Teraz dostal sumarizáciu vyplatených čiastok vyplatených za rok 2013 a odporúčanie, ako má podať daňové priznanie. V odporúčaní sa uvádza, že ide o posívny príjem a nemôže si odpočítať nezdaniteľnú čiastku a príjem má v priznaní uviesť ako predaj hnuteľných vecí. Je to správny postup? Mesačný príjem syna bol približne 200 €.