Otázky s vecným pojmom: Poukázanie podielu zaplatenej dane

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena osoby prijímateľa podielu zaplatenej dane

ID731 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 uplatnila postup podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP"). Vypočítala 2 % zo zaplatenej dane a vyplnila údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Následne jej správca dane oznámil, že prijímateľ, ktorého označila vo vyhlásení, nesplnil ustanovené podmienky a nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zaniká. Môže spoločnosť podať dodatočné daňové priznanie a zmeniť v ňom osobu prijímateľa?