Otázky s vecným pojmom: Podsúvahové účty

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie drobného majetku

ID2765 | | Ing. Anton Kolembus

Majetok do 1 700 € účtujeme ako spotreba materiálu a v majetku ako drobný majetok na podsúvahový účet. Ako zaúčtujeme obstaranie drobného majetku aj s dopravou a montážou / drobný majetok v cene 1 200 €, montáž 200 € doprava 50 €?