Otázky s vecným pojmom: Miestne dane

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet nebytového priestoru pre daň z nehnuteľnosti

ID5155 | | Klára Klabníková

Ako vypočítam z LV výmeru garáže, ktorá je ako nebytový priestor v bytovom dome. Na LV je druh nebytový priestor č. 2- garáž a spoluvlastnícky podiel je 2294/58505.