Otázky s vecným pojmom: Drobné stavby

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie stožiarov do odpisovej skupiny

ID1264 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Vo  firme sme si dali postaviť vlajkové stožiare. Stožiare sú umiestnené do betónového podkladu, ktorý je pevne spojený so zemou, cca  1m hlboko. Celková cena stožiarov aj s prácou za osadenie je 3000 eur. Možno takýto typ majetku zaradiť do 3. odpisovej skupiny ako drobné stavby?