Otázky s vecným pojmom: Dávka v hmotnej núdzi

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi

ID409 | | Ing. Anna Ľalíková

Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov, v prípade, ak je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov, ktorá sa mestu poskytuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka zahŕňa aj príspevok na bývanie. Mesto s touto dávkou nakladá takto:

  1. 3 x v mesiaci časť dávky zasiela občanovi na jeho osobný účet,
  2. keďže občan býva v mestskom nájomnom byte, mestu z toho prislúcha platiť nájom (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta), médiá, vývoz odpadu, fond opráv a údržby, ale zároveň mesto z tejto dávky chce splácať dlh na TKO za minulé obdobie (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta).