Otázky s vecným pojmom: Všeobecný lekár

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Uchovávanie zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe.

ID1071 | | JUDr. Zdenko Doktor

Je povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorého ambulancia je vybavená výpočtovou technikou, okrem zápisu do zdravotnej dokumentácie, ktorý odovzdáva pacientovi pre všeobecného lekára, vyhotoviť v papierovej podobe jeden zápis a založiť do ním vedenej zdravotnej dokumentácie, alebo stačí jeho uchovanie v elektronickej podobe?