Otázky s vecným pojmom: Priemerný hodinový zárobok

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zníženie mzdy na 60% priemerného zárobku

ID1650 | | JUDr. Marek Švec

Živnostník zamestnáva pracovníkov na plný pracovný úväzok. Z dôvodu, že firma v súčasnosti neprosperuje, tak nemá prácu pre zamestnancov na každý pracovný deň. Zamestnávateľ chce pracovníkom platiť v prípade, že nebude mať v daný deň pre nich prácu 60% ich priemerného zárobku. Ako má postupovať, aby dodržal ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) U zamestnávateľa nepôsobia žiadny zástupcovia zamestnancov, ktorí by zastupovali pracovníkov.

Výpočet priemerného hodinového zárobku

ID122 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť prijala zamestnanca do hlavného pracovného pomeru od 1. 4. 2010. Aký bude jeho pravdepodobný priemerný hodinový zárobok pre pracovnoprávne účely, ak jeho hrubá mzda v pracovnej zmluve je 396,72 eur? Použili sme výpočet 396,72 / 176 (t. j. prac. fond za apríl) = 2,2541 eur zaokrúhlene. Je to správne a možno používať tento priemer po celý nasledujúci kvartál?