Otázky s vecným pojmom: Dedičstvo

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Hodnota podielu s.r.o. - určenie ceny

ID3761 | | Ing. Marián Drozd

V súvislosti s úmrtím spoločníka v s. r. o. (50 % podiel) ma požiadala notárka, ktorá vykonáva dedičské konanie, o určenie hodnoty 50 % podielu firmy. Poprosím o radu, ako správne vypočítať hodnotu tohto podielu.