Účtovanie obstarania predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty

ID269 | | Ing. Peter Ivánek | Vytvoriť záložku späť

Vyšší územný celok (VÚC) a niektoré jej kultúrne organizácie nakupujú z prostriedkov, ktoré im VÚC poskytuje, predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, ktoré sa podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky neúčtujú ako umelecké diela. Nakupujú ich z kapitálových prostriedkov. Ako sa má správne účtovať obstaranie týchto predmetov z prostriedkov zriaďovateľa a ako tieto predmety evidovať?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár