Predaj nehnuteľnosti

ID2797 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť XY so sídlom v SR, platiteľom DPH kúpila v roku 2011 rodinný dom s pozemkom od občana. Rodinný dom v roku 2012 a 2013 po častiach rekonštruovala na kancelárske priestory (nevyžadovalo sa stavebné povolenie), o čom spoločnosť účtovala ako o technickom zhodnotení. V roku 2015 na základe stavebného povolenia pristavala časť rodinného domu, o čom tiež účtovala ako o technickom zhodnotení. Nehnuteľnosť slúži len na podnikateľské účely. Ako platiteľ DPH si spoločnosť uplatňovala DPH na vstupe z rekonštrukcie/technického zhodnotenia aj z bežných opráv, o ktorých účtovala priamo do nákladov. Spoločnosť chce predmetnú nehnuteľnosť predať. V prípade,že spoločnosť predá dom občanovi a uplatní dodanie nehnuteľnosti oslobodené od DPH (§ 38 ods.1 - od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov), je povinná v zmysle § 54 upraviť odpočítanú daň len z toho technického zhodnotenia, ktoré si vyžadovalo stavebné povolenie (definícia investičného majetku § 54) alebo zo všetkých tech. zhodnotení ? Ako bude spoločnosť postupovať pri úprave odpočítanej dane, keď technické zhodnotenie v r. 2012 bolo v sume 11 900 €, v r. 2013 v sume 8 600 € a v roku 2015 (prístavba) v sume 26 500 €? V prípade, že sa rozhodne, že dodanie nehnuteľnosti občanovi nebude oslobodené od dane, odvedie DPH z plnej predajnej ceny a nie je potom povinná upraviť odpočítanú daň? V prípade ak spoločnosť predá dom platiteľovi DPH, neuplatní dodanie nehnuteľnosti ako oslobodené od DPH a v zmysle § 69 ods. 12 c) prenesie daňovú povinnosť na kupujúceho, nie je potom povinná upraviť odpočítanú daň v zmysle § 54?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár