DPH - Úprava dane odpočítanej pri dlhodobom majetku

ID948 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD. | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť dala do užívania v roku 2010 nehnuteľnosť  obstaranú vlastnou činnosťou . Nehnuteľnosť tvorí 30 bytov a 10 nebytových priestorov. Priestory vytvorené vlastnou činnosťou boli obstarané za účelom následného predaja. Obstarávacia cena (OC) nehnuteľnosti je 3 000 000 eur bez DPH, odpočítaná DPH v plnej výške bola v sume 570 000 eur (byty a nebytové priestory) majú rovnakú výmeru – OC každého priestoru je 75 000 eur bez DPH. Predmetom činnosti spoločnosti je výlučne predaj a prenájom bytov a nebytových priestorov tvoriacich nehnuteľnosť vytvorenú vlastnou činnosťou. V roku 2010 spoločnosť predala 15 bytov. 4 nebytové priestory boli prenajaté s DPH platiteľom dane.  V roku  2011 spoločnosť predala 8 bytov. Osem nebytových priestorov bolo prenajatých s DPH platiteľom dane. Dva byty a jeden nebytový priestor bol prenajatý s oslobodením od DPH, čím došlo k zmene účelu použitia dlhodobého majetku.  Bude spoločnosť vracať DPH z celej nehnuteľnosti ako budovy a pôjde o zmenu koeficientu z 1 na 0,89? V prípade, že áno, čo sa  dosadí do vzorca uvedeného v prílohe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  ako veličín DV – daň na vstupe?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár