Zníženie základu dane pri skončení podnikania

ID537 | | Ing. Silvia Jambrichová | Vytvoriť záložku späť

Pani Jane k 31. decembru 2009 zaniklo živnostenské oprávnenie. Nakoľko v roku 2009 uplatňovala pri príjmoch zo živnosti preukázateľné daňové výdavky a účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, základ dane za rok 2009 v súlade s § 17 ods. 8 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. znížila o záväzok voči zdravotnej poisťovni z titulu neuhradeného poistného za november a december 2009 v celkovej sume 1 000 €. Od 1. mája 2010 začala pani Jana opäť podnikať a pri príjmoch z podnikania sa rozhodla uplatniť percentuálne výdavky. V júni 2010 zaplatila zdravotnej poisťovni tento nedoplatok poistného viažuceho sa k príjmom zo živnosti v sume 1 000 €.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár