Zdaňovanie podielov na zisku

ID47 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Spoločníkmi danej s. r. o, ktorá má sídlo v ČR sú dve právnické osoby so sídlom na území SR a jedna fyzická osoba s trvalým pobytom v SR. Uvedená česká s. r. o chce vyplatiť podiely na zisku pre uvedených spoločníkov. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. nie sú podiely na zisku (vyplácané zo zisku vytvoreného po roku 2003) predmetom dane. Ako je to s podielmi, vyplatenými českou spoločnosťou pre slovenských spoločníkov?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár