Urokové príjmy z dlhopisov a priímy z predaja dlhopisov a ich zdanenie

ID2549 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Slovenská s. r. o. nakúpila v ČR dlhopis. Z dlhopisu jej budú vyplácane úrokové príjmy. Slovenská spoločnosť je daňovým nerezidentom v ČR a nemá stálu prevádzkáreň a ani nepodniká. Predpokladáme, že pri vyplácaní príjmu z úrokov český subjekt bude uplatňovať 15 % zrážkovú daň, podľa zákona v ČR. Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je dividenda, ktorá by sa zdaňovala tiež 15 % /od 1. 1. 2014? Nie sme si istí, či to patrí medzi dividendy a či nebude napr. zrážková daň iba 5 %? A v našom DP sa 15 % daň bude považovať za preddavok a metódou zápočtu by sa daň vysporiadala v DP? Je to tak správne? V prípade predaja dlhopisu toto istého daňovníka slov. subjekt v ČR je nerezidentom, to znamená, že príjem z predaja by sa mal zdaniť iba v SR? Výnosy zdaní štandardne a uvádza ich v účtovníctve a v DP. Myslíte si, že už v ČR mu nebudú zdaňovať takýto príjem žiadnou daňou, ktorá by vyplývala zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár