Sú tržby z predaja dlhodobého finančného majetku súčasťou obratu na DPH?

ID1929 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá predovšetkým poskytovaním reklamných služieb a predajom tovaru, nakúpila dlhopisy za účelom uloženia voľných peňažných prostriedkov (ako dlhodobý finančný majetok s úmyslom držať dlhopisy do ich splatnosti). Pred uplynutím doby splatnosti sa však rozhodla časť dlhopisov predať. Započítavajú sa tržby z predaja týchto dlhopisov do obratu na účely registrácie pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Ak je firme vyplácaný úrokový výnos z týchto dlhopisov, započítava sa ten do obratu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár