Predaj zásob pod cenu obstarania

ID2063 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

1. Spoločnosť má na sklade zásoby - tvorila k nim opravnú položku v roku 2012, pretože predpokladala, že ich ekonomická hodnota je nižšia ako ocenenie v účtovníctve. Následne ich v roku 2013 predala, ale za nižšiu cenu ako bola ich obstarávacia cena (predala ich so stratou). Zúčtuje sa táto strata z predaja na účet 549 a následne rozdiel pripočíta k základu dane (rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou zásob)? Je potrebné vrátiť DPH, keď sme zásoby predali pod cenu obstarania?

2. Ak spoločnosť pristúpi k riešeniu úplnej likvidácie tovaru, t. j. nepredá ich, ale fyzicky zlikviduje: účtuje túto likvidáciu na účet 549 a táto položka je pripočítateľná k základu dane?  Je potrebné vrátiť DPH, ktorú sme si uplantili pri nákupe týchto zásob?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár