Pôžičky od spoločníkov/konateľov, Plnenia spoločníkom/konateľom- Zákaz vrátenia vkladu

ID2504 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Pôžičky od spoločníkov/konateľov Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 29. 4. 2015: Spoločník nemôže poskytnúť úver v hotovosti. Od 1. 1. 2016 sa toto obmedzenie rozširuje na širší okruh osôb. Takže doteraz, keď chýbali firme peniaze do pokladnice, spoločník tam vložil peniaze. (211/365) Keďže pri niektorých nákupoch firma bude potrebovať peniaze v hotovosti, firma bude musieť dotovať pokladnicu aj v budúcnosti nejakým spôsobom. Aké riešenia nám odporúčate, akým spôsobom má firma dotovať pokladnicu v hotovosti? (Napr. s prijatou pôžičkou od tretích osôb? 211/249) Plnenia spoločníkom/konateľom- Zákaz vrátenia vkladu Za vrátenie vkladu sa považuje aj plnenie bez primeraného protiplnenia. Pri posudzovaní primeranosti protiplnenia je potrebné zohľadniť najmä obvyklú cenu na trhu, schopnosť druhej strany ho poskytnúť. Môže firma spoločníkovi vrátiť peniaze v hotovosti? (365/211) Ak firma predá konateľovi hmotný majetok, stačí, keď ho predá za obvyklú trhovú cenu? Na aké konkrétne plnenia sa vzťahuje ešte tento zákon?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár