Parkovací lístok bez vyčíslenej sumy DPH

ID2160 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s. | Vytvoriť záložku späť

Prosím o zaujatie stanoviska k problematike uplatnenia DPH na vstupe z parkovacích lístkov od platiteľa DPH, ktoré nemajú vyčíslenú sumu DPH, len celkovú sumu (na doklade je uvedené len: "suma vrátane 20 % DPH"). Taktiež sa stretávam aj s prípadmi, že parkovacie lístky majú vyčíslenú len sumu spolu a základ dane, pričom nie je samostatne vyčíslená suma DPH. Ak by som striktne šiel podľa § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (zjednodušená faktúra), tak pri vyššie uvedených dokladoch nastáva rozpor, keďže neobsahujú jednu z povinných náležitostí (výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť).


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár