Oneskorená registrácia na DPH

ID2739 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Zahraničnej zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť registrovať sa v SR na DPH podľa § 5 už v 02/2016. Neučinila tak. Zdaniteľná osoba môže uvedený stav vyriešiť oneskorenou registráciou a podaním daňové priznania za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, v zmysle § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Zdaniteľná osoba podáva za uvedené obdobie jedno daňové priznanie – mimoriadne daňové priznanie. Samozrejme na všetkých dokladoch figuruje zahraničné IČ DPH. Vo výklade zákona som sa dočítala, že dodávateľ (zahraničná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť) by mal vyhotoviť opravenú faktúru pre odberateľa (pokiaľ je platiteľ dane), kde vyčísli i hodnotu DPH. V predmetnom prípade bol tovar dodávaný ďalej do zahraničia, splnenie podmienok § 43 zákona o DPH. Musia byť i v tomto prípade vyhotovené opravné faktúry? Hoci DPH je nulové? Podotýkam, že zákazník s tým nesúhlasil. Podáva sa i mimoriadny súhrnný a kontrolný výkaz DPH? Alebo za každý mesiac samostatne? 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár