Lektor z Izraela

ID2804 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Lektori z Izreala (logopéd, fyzioterapeut, ergoterapeut) prednášajú na školení organizovanom na území SR a strávia tu 14 dní. Za svoje služby vystavia organizátorovi faktúru. Moja otázka sa týka:

1. DPH - slovenská SRO predmetnú službu "samozdaní". Je tento postup správny?

2. Vzťahuje sa na uvedenú službu dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Izraelom? Ak áno, platí článok 14? Nezávislé povolania 1. Príjmy, ktoré rezident zmluvného štátu poberá zo slobodných povolaní alebo z iných činností nezávislého charakteru, podliehajú zdaneniu iba v tomto štáte s výnimkou nasledujúcich prípadov, keď také príjmy možno takisto zdaniť v druhom zmluvnom štáte, a) ak má obvykle k dispozícii v druhom zmluvnom štáte stálu základňu na účely výkonu svojich činností; v takom prípade môžu byť príjmy, ktoré možno pripočítať tejto stálej základni, zdanené iba v tomto druhom štáte; alebo b) ak sa zdržiava v tomto druhom štáte počas obdobia alebo období, ktoré v úhrne presiahnu 183 dní v ktoromkoľvek dvanásťmesačnom období; v takom prípade možno zdaniť v tomto druhom štáte iba tú časť príjmu, ktorá pochádza z jeho činností vykonávaných v tomto druhom štáte. 2. Výraz „slobodné povolania“ zahŕňa najmä nezávislé vedecké, literárne, umelecké, vychovávateľské alebo učiteľské činnosti, ako aj samostatné činnosti lekárov, dentistov, právnikov, inžinierov, architektov a účtovných znalcov. a teda uvedený príjem je zdaňovaný len v mojom prípade Izraeli? 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár