Fakturácia služieb do Ruska

ID2082 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Slovenská spoločnosť-platiteľ DPH fakturuje ruskej spoločnosti na základe zmluvy o obchodnom zastúpení a sprostredkovaní vykonané práce a služby: - výber a zabezpečenie výrobcov hutníckych polotovarov - výber a zabezpečenie výrobcov automobilových komponentov - výber a zabezpečenie potenciálnych odberateľov surovín a pod. Všetky tieto práce a služby sú vykonávané našou (SR) spoločnosťou na území Slovenskej republiky, resp. v rámci štátov EU. Aké povinnosti nám (slovenskej s.r.o.) vyplývajú z titulu tejto obchodnej spolupráce vo vzťahu k zákonu o dani z pridanej hodnoty (fakturácia bez alebo s DPH, a pod.) a zákona o dani z príjmov (zabezpečenie dane, zrážková daň, a pod.)? Jednu službu v rámci obchodnej spolupráce s ruskou spoločnosťou vykonávame aj na Ukrajine (výber a zabezpečenie výrobcov hutníckych polotovarov). Aké povinnosti sa vzťahujú na nás vo vzťahu k zákonu o dani z pridanej hodnoty (fakturácia bez alebo s DPH, a pod.) a zákona o dani z príjmov (zabezpečenie dane, zrážková daň, a pod.)?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár