Faktúra za služby a DPH

ID3090 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť X, s. r. o. obdržala faktúru  v roku 2017 od spoločnosti Y, s. r. o. na sumu 9 198,40 €, kde suma DPH je 1 468,65 €, faktúra bola vystavená ešte v roku 2010 s dátumom dodania 29. 3. 2010. Ide o práce servisného technika. Spoločnosť X o tejto faktúre v roku 2010 neúčtovala. Spoločnosť Y sa so spoločnosťou X súdila o zaplatenie neuhradenej sumy, ktorá v sebe zahŕňa aj predmetnú faktúru a v spore bola úspešná. Spoločnosť x je povinná predmetnú sumu uhradiť v celej výške.

Môže si spoločnosť X uplatniť odpočet DPH z tejto dodávateľskej faktúry v roku 2017, kedy o nej bude aj účtovať? Kde možno túto faktúru uviesť v kontrolnom výkaze?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár