Faktura za opravu vlastneho auta vo vlastnom autoservise

ID2703 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Autoservis (s.r.o.) platiteľ DPH si opravil vlastné auto po havárii, ktoré ma zaradené do majetku a chcel by si uplatniť poistné plnenie z poisťovne. Poisťovňa žiada od servisu faktúru za opravu auta. Môže servis vystaviť faktúru, v ktorej bude figurovať ako odberateľ a zároveň dodávateľ?  Aký je postup v praxi v tomto prípade? Viem o prípade, kedy servis-FO neplatiteľ DPH vystavil faktúru za opravu auta a audítorka mu odpovedala, že tú faktúru má nazvať vnútropodniková faktúra, ale nebude o nej účtovať a bude účtovať len predpis poistného plnenia 378/648 a úhradu od poisťovne 221/378. Ale čo, ak je servis s.r.o. a platiteľ DPH? Je tento postup správny aj v prípade neplatiteľa DPH? Ako vyriešiť, aby poisťovňa mohla vyplatiť poistne plnenie?  Môže servis faktúru vystaviť pre svoju vnútornú potrebu a pre potrebu poisťovne, neúčtovať o nej, iba ju mať pripojenú ku poistnému plneniu a účtovať iba o predpise poistného plnenia?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár