ERP a úhrada faktúry platobnou kartou

ID1378 | | Klára Klabníková | Vytvoriť záložku späť

Sme veľkoobchodná firma, máme niekoľko prevádzok na Slovensku a tržby vedieme prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, a tiež v každej prevádzke je možnosť platiť aj platobnou kartou prostredníctvom platobných terminálov. Ak zákazník chce zaplatiť faktúru v hotovosti, tak zmysle č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ERP“) je táto úhrada evidovaná registračnou pokladnicou. Problém vznikol pri úhrade faktúry platobnou kartou. Podľa môjho názoru, ak zákazník chce uhradiť faktúru platobnou kartou, tak na túto úhradu použijeme iba platobný terminál, kedy zákazník uhradil bezhotovostne zo svojho účtu a nám úhrada faktúry bude pripísaná na účet, preto si nemyslím, že by bolo potrebné túto úhradu evidovať ešte aj prostredníctvom registračnej pokladnice. Otázka teda znie, či je alebo nie je povinnosť evidovať prostredníctvom registračnej pokladnice aj úhradu faktúry platobnou kartou.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár