Dodávka tovaru s montážou a bez nej z hľadiska DPH

ID2568 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Sme platiteľmi dane z pridanej hodnoty na Slovensku a dostali sme objednávku od slovenského odberateľa (tiež platiteľa DPH) na strojné zariadenie, ktoré si od neho objednal nemecký odberateľ pod nemeckým IČ DPH, kde sa bude toto zariadenie viezť našou firmou na náš účet a kde sa budú na tomto zariadení robiť technické skúšky. Predpokladáme, že to bude dodávka tovaru bez montáže a inštalácie (zmluva ešte nie je celkom uzavretá).

Moja otázka je, aké budú naše povinnosti z hľadiska DPH a zaujímali by nás aj povinnosti nášho objednávateľa pre pochopenie celého prípadu. Prosím Vás aj o modelovú situáciu ak by išlo o dodávku tovaru s montážou a inštaláciou.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár