Dátum dodania

ID2745 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Mám otázku k správnemu určeniu dátumu dodania a následne správne určenie zdaňovacieho obdobia - situácia: Jeden z našich hlavných dodávateľov je zdaniteľná osoba so sídlom v Maďarsku. Zároveň je registrovaná v SR a má pridelené slovenské IČ DPH. Do 31. 12. 2015 nám fakturovala dodanie tovaru so slovenskou DPH pod slovenským IČ DPH. Na základe novely zákona o DPH nám fakturuje pod slovenským IČ DPH dodanie tovaru s 0 % DPH a na faktúre je uvedené, že ide o prenos daňovej povinnosti. Firma spravidla vystavuje sumarizačné faktúry, ktoré pokrývajú viac dodávok. Často sa pri fakturácii dodávok z posledných dní kalendárneho mesiaca stáva, že dátum vystavenia faktúry je napr. 4.8. a jednotlivé dodávky, ktoré sú v tele faktúry špecifikované sú z dní 28. 7., 29.7., 30. 7. V texte faktúry je ďalej uvedené, že dátum vzniku daňovej povinnosti je dátumom dodania jednotlivých dodávok. Do 31. 12. 2015 som postupovala tak, že pokiaľ som mala faktúru do lehoty na podanie daňového priznania k DPH, uvádzala som ako dátum dodania dátum poslednej dodávky (teda 30. 7.) a faktúru som uviedla v daňovom priznaní za júl. Ak som faktúru dostala neskôr (často dodávateľ fakturuje dodávky aj po 2 mesiacoch), uviedla som faktúru v mesiaci podľa dátumu vystavenia. Ako ale postupovať pri samozdanení? Môžem aj teraz uviesť faktúru v daňovom priznaní za mesiac júl, keď boli dodávky, alebo až za mesiac august, keď bola vystavená faktúra? Ako postupovať v prípade, že mám faktúru vystavenú napr. 6. 8. na dodávku z 5. 4.?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár