Daňový odpis z prenajatého majetku

ID2649 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Dlhodobý majetok bol obstaraný a zaradený do majetku 25.3.2015 (2. odpisová skupina, 6 rokov; daňové a účtovné odpisy sú totožné u tohto druhu majetku). Predmet podnikania - prenájom majetku je predmetom činnosti spoločnosti, ktorý je zapisaný v živnostenskom opravnení.

V priebehu roka bol poskytnutý na prenájom, v plnom rozsahu (t.j. celý majetok), ale v nasledujúcej pomernej časti roka:

  • apríl 4 dní
  • máj 10 dní
  • jún 15 dní
  • júl 12 dní
  • september 30 dní

SPOLU 71 dní.

Pomerná časť ročného daňového odpisu pre rok 2015 je 32 228 €, OC dlhodobého majetku je 232 035 €. Ročný daňový odpis je obmedzený v zmysle § 19 ods. 3 pism. a) ZDP - limitované odpisy do výšky časovo rozlišenej sumy výnosov z prenájmu.

Výnosy z prenájmu majetku za rok 2015 sú vo výške 12 000 €a k 31.12.2015 boli uhradené v plnej výške.

Otazka:

1) Aká bude výška daňového odpisu vyššie uvedeného majetku v súvislosti s uplatnením § 19 ods 3 pism. a) ZDP?

2) Ako je potrebné zapísať túto skutočnosť do tabuľky B daňového priznania PO za zdan. obdobie 2015?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár