Daňové priznanie PO - časť III. - tabuľka B

ID2389 | | Ing. Lucia Vanková | Vytvoriť záložku späť

Prosím Vás o odborný názor ako správne vyplniť Daňové priznanie PO, konkrétne III. Časť – Tabuľka B – Odpisy hmotného majetku – riadok 4 – Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania, konkrétne: Spoločnosť v roku 2014 obstarala motorové vozidlo, ktoré bolo zaradené do majetku v mesiaci 11/2014, to znamená že daňové odpisy si môže uplatniť iba za mesiace 11/2014 a 12/2014. Účtovná jednotka sa, ale rozhodla prerušiť daňové odpisy pri tomto majetku.

1. Aká čiastka sa uvedie do riadku 4 – Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku – uvedie sa tam čiastka za mesiace 01/2014 až 10/2014 alebo sa tam uvedie čiastka za 12 mesiacov nakoľko sa odpisovanie prerušilo už v prvom roku?

2. Uvádza sa v tomto riadku iba pomerná časť z ročného odpisu neuplatneného v prvom roku majetku, ktorý sme zaradili do majetku v roku 2014 alebo sem napočítam všetky pomerné časti neuplatneného odpisu aj za predchádzajúce roky (napr. pripočítam sem aj pomernú časť neuplatneného odpisu, ktorý sme zaradili do majetku 05/2013)?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár