Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na účely platenia poistného na sociálne poistenie od 1. júla 2017

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na účely platenia poistného na sociálne poistenie od 1. júla 2017

Pre SZČO je mimoriadne významný deň 1. júl (prípadne 1. október), pretože sa mení výška vymeriavacieho základu (VZ) na účely platenia poistného na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie, na starobné, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity). Článok sa venuje problemati... viac»

viac otázok