Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Oceňovanie zásob v podvojnom účtovníctve

Oceňovanie zásob v podvojnom účtovníctve

Podľa § 12 ods. 1 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“) sa majetok účtovnej jednotky z časového hľadiska člení ... viac»

 • Spätný lízing

  | Ing. Marián Drozd

  Spoločnosť zakúpila mot. vozidlo, prefincovala nákup z vlastných prostriedkov. Následne požiadala...

 • Združené prostriedky obce

  | Hana Jakubíková

  Obec Veľké Dvorany (obec B) uzatvorila zmluvu o združení prostriedkov a činnosti a o vzájomnej sp...

 • Prepočet kurzom pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ

  | Ing. Anton Kolembus

  Sme platiteľ dane registrovaný pre DPH na Slovensku a nakúpili sme tovar od českého platiteľa dan...

 • Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru

  | Ing. Anton Kolembus

  Tovar je prepravený zo SR do ČR dňa 20. 2. 2017. Tovar bol prepravený slovenským dopravcom a dopr...

 • Rozpočtová organizácia a jej záväzky

  | Hana Jakubíková

  Rozpočtové organizácie (školy) k 31. 12. 2016 vykazujú záväzky voči dodávateľom, ktoré vznikajú z...

viac otázok