Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Ukladanie pokuty za správne delikty v oblasti účtovníctva zistené pri daňovej kontrole

Ukladanie pokuty za správne delikty v oblasti účtovníctva zistené pri daňovej kontrole

Daňová kontrola je jedným z množstva úkonov správcu dane, ktoré upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový priadok“) a umožňuje vykonávať daňovú kontrolu v oblasti daní a aj v oblasti účtovníctva. Podľa § 44... viac»

viac otázok