Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Príjmy plynúce z predaja cenných papierov u právnických osôb

Príjmy plynúce z predaja cenných papierov u právnických osôb

Právnické osoby môžu za účelom zhodnotenia svojich dočasne voľných finančných prostriedkov a dosiahnutia určitého finančného zisku, investovať ich do cenných papierov. Výška dosiahnutého finančného zhodnotenia sa odvíja od rizika a likvidity, ktoré je právnická osoba ochotná akceptovať pri invest... viac»

viac otázok