Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok na účely DPH

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok na účely DPH

Dňom 1. januárom 2017 nadobúdajú účinnosť Články 13b, 31a a 31b vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011, ktorých cieľom je zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s poskytovaním služieb spojených s nehnuteľným majetkom na účely dane z pridanej hodnoty (DPH). Predmetné Články nariadenia sú priamo upla... viac»

viac otázok