Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Daňové výhody investovania na účtoch dlhodobého investičného sporenia

Daňové výhody investovania na účtoch dlhodobého investičného sporenia

V septembri 2015 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., a to zákon č. 253/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016 (ďalej len „ZDP“). Medzi dôležité zmeny patrí aj zmena v zdaňovaní vybraných druhov cenných papierov. Zmeny boli zapracované v nadväznosti na schvá... viac»

 • Peňažné a nepeňažné plnenie

  | Ing. Lucia Vanková

  V prípade, ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len lekárovi) posky...

 • Odpisovanie skládky

  | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

  Obchodná spoločnosť vybudovala a prevádzkuje skládku odpadov. Na základe projektovej dokumentácie...

 • Vzdelávanie zamestnancov

  | Ing. Anton Kolembus

  Predmetom činnosti spoločnosti – zamestnávateľa sú technické testovanie a analýzy. Svojho zames...

 • SRO a vystavenie faktúry pre seba

  | Ing. Anton Kolembus

  Firma je predajcom automobilov. Na sklade má vozidlo, ktoré si plánuje zaradiť do majetku. Uvažuj...

 • „Agentská stála prevádzkareň“

  | Ing. Miroslava Brnová

  Česká firma bude zamestnávať (pracovná zmluva) na Slovensku dvoch zástupcov v oblasti reklamy- fy...

viac otázok