Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Daňový bonus a ukončenie štúdia

Daňový bonus a ukončenie štúdia

Daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie, ktoré si daňovník môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Ide o príjem, ktorý je od dane oslobodený. Vyplatený daňový bonus znižuje daňovníkovi preddavok na daň, ak si nárok na daňový bonus uplatňuje mesačne alebo daň, ak si ... viac»

 • Peňažné a nepeňažné plnenie

  | Ing. Lucia Vanková

  V prípade, ak je slovenskému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len lekárovi) posky...

 • „Agentská stála prevádzkareň“

  | Ing. Miroslava Brnová

  Česká firma bude zamestnávať (pracovná zmluva) na Slovensku dvoch zástupcov v oblasti reklamy- fy...

 • Podielové fondy (§7 z. DzP)

  | Ing. Lucia Vanková

  V roku 2005 fyzická osoba (FO) “A“ investovala do podielových fondov KBC Multi Cash ČSOB SKK. V r...

 • Daňové priznanie FO a príjem z Talianska

  | Ing. Marián Drozd

  Musí podať FO daňové priznanie, ak mala príjem len zo zahraničia, kde sa zdržuje celý rok (okrem ...

 • Uznané výdavky fyzickej osoby

  | Ing. Marián Drozd

  Fyzická osoba (nepodnikateľ) prenajíma byt, ktorý nemá v obchodnom majetku. Je možné dať do uzna...

viac otázok