Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu pri tuzemských a cezhraničných transakciách (reverse charge) v roku 2016

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu pri tuzemských a cezhraničných transakciách (reverse charge) v roku 2016

Pre správne uplatňovanie dane z pridanej hodnoty je nevyhnutné určiť nielen miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby, t. j. v ktorom štáte je DPH splatná, ale aj, kto je povinný platiť daň resp., komu vzniká daňová povinnosť. V určitých prípadoch je osobou povinnou platiť daň iná osoba ako ... viac»

 • Správca bytového domu

  | Ing. Marián Drozd

  Spoločnosť, platiteľ DPH, je správcom bytového domu. Na základe mesačného predpisu nájomného vyst...

 • Dátum dodania

  | Ing. Marián Drozd

  Mám otázku k správnemu určeniu dátumu dodania a následne správne určenie zdaňovacieho obdobia - s...

 • Príjem zdanený zrážkovou daňou - účtovanie v jednoduchom účtovníctve

  | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

  Akým spôsobom zaúčtujem v jednoduchom účtovníctve - príjem za autorský honorár, ktorý bol v btto ...

 • Oneskorená registrácia na DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Zahraničnej zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť registrovať sa v SR na DPH podľa § 5 už v 02/2016...

 • Prenájom pozemku a DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Sme platitelia DPH a chceme prenajať pozemok neplatiteľovi DPH. Pozemok bude prenajatý nájomcovi ...

viac otázok