Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok na účely DPH

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok na účely DPH

Dňom 1. januárom 2017 nadobúdajú účinnosť Články 13b, 31a a 31b vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011, ktorých cieľom je zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s poskytovaním služieb spojených s nehnuteľným majetkom na účely dane z pridanej hodnoty (DPH). Predmetné Články nariadenia sú priamo upla... viac»

 • Prenájom nehnuteľnosti - hotela a povinnosť fakturácie s DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Naša spoločnosť kúpila nehnuteľnosť - hotel, ktorý neprevádzkujeme. Celý objekt prenajímame inej ...

 • Deň zdaniteľného plnenia

  | Ing. Marián Drozd

  Naša spoločnosť vlastní vodovody a kanalizáciu v priemyselnom parku. ZsVS, a.s. fakturuje vodné a...

 • Prijatá služba od anglickej LLP

  | Ing. Marián Drozd

  1. daná je anglická LLP (Limited liability partnerships) bez anglickej VAT number, ktorá fakturuj...

 • DPH

  | Ing. Marián Drozd

  SZČO - podnikateľ v ČR zdaniteľná osoba neplatiteľ DPH bude vykonávať službu (softwerové služby) ...

 • Sprostredkovanie prenájmu

  | Ing. Beata Moravcová

  Spoločnosť AB stavia budovu - obchodné priestory, za účelom jej ďalšieho prenájmu. Všetky náklady...

viac otázok