Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne p... viac»

 • Zmena lízingových splátok - finančný lízing

  | Ing. Marián Drozd

  Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový ...

 • Daňová strata z roku 2016 a kontrola

  | Klára Klabníková

  V súčasnosti prebieha u spoločnosti daňová kontrola dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie...

 • Predaj s.r.o.

  | Ing. Marián Drozd

  Aké percento daní má zaplatiť spoločník z hodnoty predaného s. r. o.  Má vplyv na výšku dane, že ...

 • Účtovná závierka a DPPO zahraničnej osoby

  | Ing. Marián Drozd

  Maďarská firma (platiteľ v Maďarsku) sa registrovala v roku 2016 na § 5 zákona o DPH, lebo prekro...

 • Poistenie cudzieho majetku

  | Ing. Marián Drozd

  Spoločnosť A namontovala do vlastných motorových vozidiel zariadenie na prevážanie tovaru pre spo...

viac otázok