Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov právnickej osoby (PO) za zdaňovacie obdobie roka 2016 sa podáva na tlačive platnom pre rok 2015 č. MF/017084/2015-721. Vzor DP bol ustanovený opatrením MF SR č. MF/16772/2015-721 v znení opatrenia č. MF/15394/2016-721 a je uverejnený vo Finančnom spravodajco... viac»

viac otázok