Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 v príkladoch

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 v príkladoch

Daňové priznanie k dani z príjmov FO (ďalej len „daňové priznanie“) sa podáva v lehote ustanovenej v § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), t. j. v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka alebo v predĺženej lehote na podanie daňové... viac»

viac otázok