Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Nové usmernenie o transferovom oceňovaní

Nové usmernenie o transferovom oceňovaní

Pravidlá transferového oceňovania je možné označiť za dominantný predmet záujmu finančnej správy a taktiež dotknutých daňových subjektov – tzv. závislých osôb. Je to dané veľmi úzkou väzbou tejto daňovej problematiky na výnos štátu z dane z príjmov, ako aj citeľným dopadom tejto oblasti zdaňovani... viac»

 • Kapitálové výdavky - konvektomat.

  | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

  Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - základná škola s materskou školou, kto...

 • Poskytnutie bytu zamestnancom

  | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

  Výrobná spoločnosť poskytuje niektorým svojím zamestnancom, ktorí majú bydlisko mimo sídla spoloč...

 • Účtovanie drobného majetku

  | Ing. Anton Kolembus

  Majetok do 1 700 € účtujeme ako spotreba materiálu a v majetku ako drobný majetok na podsúvahový ...

 • Sprostredkovanie prenájmu

  | Ing. Beata Moravcová

  Spoločnosť AB stavia budovu - obchodné priestory, za účelom jej ďalšieho prenájmu. Všetky náklady...

 • Poskytnutý nepeňažný dar a daň z príjmov

  | Ing. Lucia Vanková

  Zdravotníckemu zariadeniu (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), ktoré je právnickou osobou...

viac otázok