Vyhľadávanie


Aktuálna téma

Nezaúčtovaná faktúra a opravy účtovníctva, základu dane z príjmov a výkazov platiteľa DPH

Nezaúčtovaná faktúra a opravy účtovníctva, základu dane z príjmov a výkazov platiteľa DPH

Obchodná spoločnosť – platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) dňa 14. apríla 2017 pri spracovávaní bežnej mesačnej agendy zistila, že v účtovnej a daňovej agende zdaňovacieho obdobia 2016 omylom (príčinou bola nedbalosť účtovníka, prípadne zlý systém obehu, spracovania a komunikácie ohľadne doklad... viac»

 • Zaúčtovanie duplicitnej platby

  | Ing. Jarmila Strählová

  Ako správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve duplicitne uhradenú odberateľskú fakúru a následn...

 • Faktúra a reverse charge

  | Ing. Marián Drozd

  Sme obchodná firma, mesačný platiteľ DPH. Náš zamestnanec sa zúčastnil školenia vo Švédsku. V rám...

 • Účtovanie rekonštrukcie ihriska

  | Hana Jakubíková

  Obec zrealizovala verejnú súťaž na rekonštrukciu ihriska, podpísala zmluvu o dielo s víťaznou fir...

 • Spoločný stavebný a sociálny úrad

  | Hana Jakubíková

  Prosím Vás ako správne zaúčtovať príspevok, ktorý obec poskytuje na chod Spoločného stavebného úr...

 • Stála prevádzkareň z hľadiska zákona o DPH

  | Ing. Marián Drozd

  Maďarská firma (Kft., platiteľ v Madarsku) bude vykonávať stavebné práce na území SR. Zahraničná ...

viac otázok