Otázky s vecným pojmom: Odpisy

počet otázok s vecným pojmom : 132Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie do odpisovej skupiny

ID3450 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť zakúpila nepojazdný autobus, ktorý bude používať ako pútač. Ako zaradiť a odpisovať uvedený autobus?

Odpisy - doplnenie k otázke č. 3410

ID3420 | | Ing. Ondrej Baláž

Prestavba kamerového systému sa týka nových kamier, ktoré sa museli doplniť v hale na kontroly technických a emisných kontrol motorových vozidiel na STK, teda sú navyše, aj tá čítačka a práce elektronické k tomu. Pred rokmi sa tu odpisoval kamerový systém, ale zvlášť, nebol súčasťou budovy, ten sa stále používa a k tomu pribudol tento nový systém s kamerami. Ako to správne zaradiť a odpisovať?

Technické zhodnotenie budovy

ID3419 | | Ing. Ondrej Baláž

Môžu byť všetky činnosti (stavebné úpravy podlažia - ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) uvedené nižšie považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6 odp. skupiny)? Činnosti: - Búracie práce, demontáž kazetového stropu a SDK priečok - odvoz a likvidácia odpadu - montáž SDK priečok a kazetového stropu - výmena znečistených a poškodených stropných kaziet - maľovanie a penetrácia - vybrúsenie a náter zarubní - úprava vývodov na vodu a kanalizáciu dopojenie kuchynskej linky - obklad zásteny kuchynskej linky - demontáž a montáž dverí - elektroinštalácia - postavebné upratovanie - režijné náklady. Tým, že bola dodaná aj nová kuchynská linka a bude sa odpisovať samostatne, je lepšie do vstupnej ceny zahrnúť obklad zásteny kuchynskej linky aj s úpravami vývodov spomenutých vyššie alebo tieto činnosti zahrnúť do TZ budovy?

Zaradenie do odpisovej skupiny automat na kávu - kávovar

ID3416 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma plánuje obstarať automat na kávu v hodnote podľa cenovej ponuky 2 500 €. Pôjde o kávovar, ktorý má zásobník na kávové kapsule, z ktorých sa dá voliť výber kávy a spodná časť stoj na kávu. Kávovar bude slúžiť pre obchodných partnerov na prípravu kávy a bude umiestnený v rokovacej miestnosti. Patrí takýto typ kávovaru do odpisovej skupiny 1. kód 28.93 Stroje na výrobu potravín, nápojov, a na spracovanie tabaku alebo do OS 2. 28.29. 4 kde sú aj predajné automaty, aj keď tento automat nebude predajný.

Odpis majetku

ID3410 | | Ing. Ondrej Baláž

Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť prestavbu kamerového systému v hodnote 8 373 €, 3 ks kamery v hodnote 600 € za kus, kamerová čítačka 160 € za kus a práca elektronická v hodnote 3 724 €?

Odpisy u prenajímateľa z prenajatého nehmotného majetku.

ID3373 | | Ing. Marián Drozd

Vzťahuje sa obmedzenie podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.: "Odpisy do daňových výdavkov prenajímateľa sa zahrňujú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy výnosov ..." len pre hmotný majetok alebo aj na nehmotný majetok?

Zaradenie lakovne do odpisovej skupiny

ID3362 | | Ing. Marián Drozd

Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť lakovňu, ktorá sa stavia v existujúcej budove (priestoroch, ktoré sú prenajaté). Ide o mobilnú bunku, ktorá nie je pevne spojená s budovou. Kovová základňa je realizovaná z pozinkovaného plechu. Panelové obloženie je z minerálnej vlny. Bunka bude mať vchodové dvere, osvetlenie a technológiu ako ovládací panel, horák s priamym ohrevom a iné. Druhou podotázkou je, že pri budovaní lakovne sa bude robiť prívod sietí do lakovne alebo odstránenie priečky a iné úpravy. Lakovňa sa v prípade odchodu z priestorov dá poskladať a vziať so sebou, ale elektrina a stavebné úpravy nie. Otázkou je, či tieto stavebné úpravy a elektrinu zaradiť spolu s lakovňou alebo osobitne. Ak osobitne, tak do ktorej odpisovej skupiny. Súhlas majiteľa budovy s prerábkou je k dispozícii.

Zaradenie do odpisovej skupiny

ID3341 | | Ing. Anton Kolembus

Stavebná firma nám v rámci stavby fakturovala oceľovú konštrukciu na osadenie solárnych panelov, máme túto konštrukciu zaradiť do stavebnej časti a budeme ju odpisovať so stavbou 20 rokov? Ostatné súčasti  ako solárne panely, menič, riadiaca a komunikačná jednotka, rozvádzač, monitoring batérií... + montáž máme dať do 2. odpisovej skupiny KP 27.9?

Prerušenie odpisovania a zaúčtovanie

ID3338 | | Ing. Ondrej Baláž

V prípade prerušenia odpisovania majetku, v roku prerušenia musíme robiť účtovné odpisy? Ak sme zaradili majetok v marci toho roku (2018), je možné naň uplatniť možnosť prerušenia odpisovania už v roku 2018?

Fotovoltaická elektráreň

ID3335 | | Ing. Anton Kolembus

Postavili sme novú budovu a v nej máme fotovoltaickú elektráreň v hodnote 32 700 €. Súpis prác je rozdelený na materiál (obsahuje 8 položiek napr. panely, striedač, riadiaca jednotka, rozvádzač, monitoring batérií....) a montáž elektrárne. V akej odpisovej skupine ju treba odpisovať?