Produktové balíčky

Otázky & odpovede Online

Rozsiahla databáza otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí, prepojených na právne predpisy.

Rozsiahla databáza otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí, prepojených na právne predpisy.

Obsahuje služby:
 • Otázky & odpovede Online

74.40 Eur

Objednať

Právo a manažment v zdravotníctve

Články z časopisu Právo a manažment v zdravotníctve v tlačenej aj online verzii, aktualizované právne predpisy, judikatúra.

Články z časopisu Právo a manažment v zdravotníctve v tlačenej aj online verzii, aktualizované právne predpisy, judikatúra.

Obsahuje služby:
 • Právo a manažment v zdravotníctve Online
 • Právo a manažment v zdravotníctve Print

82.80 Eur

Objednať

Dane a účtovníctvo Minimum

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005. Možnosť zadať 5 otázok ročne prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005. Možnosť zadať 5 otázok ročne prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk

Obsahuje služby:
 • Dane a účtovníctvo v praxi

119.00 Eur

Objednať

Dane a účtovníctvo Štandard

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk.

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk.

Obsahuje služby:
 • Dane a účtovníctvo v praxi
 • Otázky & odpovede Online

149.00 Eur

Objednať

Dane a účtovníctvo Premium

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk. Prístup ku komentárom...

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk. Prístup ku komentárom a judikatúre k vybraným právnym predpisom v aktuálnych aj historických časových rezoch.

Obsahuje služby:
 • Dane a účtovníctvo v praxi
 • Otázky & odpovede Online
 • Judikatúra
 • Komentáre

190.00 Eur

Objednať

Účtovníctvo ROPO a obcí Minimum

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009. Možnosť zadať 5 otázok ročne prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009. Možnosť zadať 5 otázok ročne prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk

Obsahuje služby:
 • Účtovníctvo ROPO a obcí

89.00 Eur

Objednať

Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk.

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk.

Obsahuje služby:
 • Účtovníctvo ROPO a obcí
 • Otázky & odpovede Online

125.00 Eur

Objednať

Účtovníctvo ROPO a obcí Premium

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk. Prístup ku komentárom...

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk. Prístup ku komentárom a judikatúre k vybraným právnym predpisom v aktuálnych aj historických časových rezoch.

Obsahuje služby:
 • Účtovníctvo ROPO a obcí
 • Otázky & odpovede Online
 • Judikatúra
 • Komentáre

175.00 Eur

Objednať

DPH v praxi Minimum

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013. Možnosť zadať 5 otázok ročne prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013. Možnosť zadať 5 otázok ročne prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk

Obsahuje služby:
 • DPH v praxi

95.00 Eur

Objednať

DPH v praxi Štandard

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk.

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk.

Obsahuje služby:
 • DPH v praxi
 • Otázky & odpovede Online

130.00 Eur

Objednať

DPH v praxi Premium

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk. Prístup ku komentárom...

Tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013. Možnosť zadať 15 otázok ročne a prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí na www.otazkyodpovede.sk. Prístup ku komentárom a judikatúre k vybraným právnym predpisom v aktuálnych aj historických časových rezoch.

Obsahuje služby:
 • DPH v praxi
 • Otázky & odpovede Online
 • Judikatúra
 • Komentáre

175.00 Eur

Objednať