Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 828Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Finančný lízing auta

ID3615 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Slovenská s.r.o. sa rozhodla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu. V rámci živností má Finančný leasing/Prenájom hnuteľných vecí/Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a mnohé ďalšie voľné živnosti. Potrebuje s.r.o. aj ďalšie povolenia, napr. licenciu od NBS na to, aby mohla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu? Z hľadiska DPH (§ 8 ods. 1 písm. c) ide o dodanie tovaru, ale odberateľ trvá na tom že ide o službu (nájom), pokiaľ prenajímateľ nie je vyslovene licencovaný na poskytnutie finančného lízingu.

Dohoda o platbách a DPH

ID3603 | | Ing. Marián Drozd

S Elektrárňami máme "Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu", podľa ktorej každý mesiac platíme zálohové platby za odber elektrickej energie. Podľa tejto Dohody je dátum splatnosti za 12/19 15.12. a my sme s nimi ukončili zmluvu 17.12.2019. Dátum dodania z Dohody je 01.12.2019. Otázka: Môžeme si uplatniť z tejto Dohody DPH za 12 /19?/ zmluvu sme ukončili tiež v 12/19/, ale až po termíne dodania služby? 

Prenájom lešenia a DPH

ID3598 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, slovenská spoločnosť – platiteľ DPH poskytuje maďarskej spoločnosti (ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH) prenájom lešenia bez montáže a demontáže. Stavebné práce sú vykonané na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území SR. Táto činnosť patrí do sekcie N na základe Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR. Podľa Metodického pokynu vydaného Finančným riaditeľstvom SR v mesiaci január 2017, miesto dodania lešenia, ktoré nestane súčasťou nehnuteľnosti, sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa § 16 ods. 1 Zákona o DPH a miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH. To znamená, že nie všetky činností, ktoré sú zaznamenané v Prehľade stavebných činností vydanom Finančným riaditeľstvom sú služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti? Dodávateľ fakturoval prenájom lešenia na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Dodávateľ postupoval správne pri vystavení faktúry? Ak by teda dodávateľ fakturoval prenájom lešenia s montážou a demontážou, ktorý patrí do sekcie F 43 podľa Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR, môže fakturovať na slovenské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) (teda sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti), alebo fakturuje na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 (intrakomunitárne dodanie služby)? 

Služobná cesta zamestnanca a DPH

ID3578 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú služobnú cestu dostane preddavok a z neho uhradí ubytovanie vo výške 80 €. Hotel mu vydá z ERP doklad, kde je rozpísaná DPH. K tomuto dokladu z ERP dostane dodací list - nedaňový doklad, na ktorom je náš a ich názov firmy, IČO, DIČ a IČDPH a v texte je uvedené, meno a priezvisko zamestnanca a informácia, že boli poskytnuté raňajky. Môže si spoločnosť z takto prijatého dokladu o ubytovaní zamestnanca uplatniť DPH v plnej výške? V 2. prípade , zamestnanec nemá poskytnutý preddavok a zo svojich peňazí uhradí ubytovanie na služobnej ceste do 100€. Dostane len z ERP doklad o ubytovaní. Máme nárok na odpočet DPH?

Lízing auta a DPH

ID3582 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH sa rozhodol poskytnúť firemné vozidlo na finančný leasing. Nájomca, (tiež lízingová spoločnosť) prenajíma auto tretej osobe. Na konci lízingu sa tretia osoba stáva vlastníkom vozidla. Z hľadiska DPH [§ 8 ods. 1 písm. c)] je to dodanie tovaru. DPH z celej hodnoty vozidla by mala byť vyfakturovaná pri fakturácii prvej zvýšenej splátky. To znamená, že na faktúre bude celá hodnota vozidla s DPH, ale na splatnosť bude len časť faktúry (1. zvýšená splátka). Zvyšok sa bude riešiť splátkovým kalendárom, ktorý bude bez DPH, kedže celá DPH sa zaplatila hneď prvou faktúrou. Je táto úvaha správna?

Reklama na Facebooku

ID3567 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, si dala na Facebooku reklamu. Zo strany FB dostala dva druhy faktúry, a to také, na ktorých nie je uvedené prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady je formou kreditu na reklamy a tie faktúry, na ktorých je uvedený prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady platobnou kartou. Pravdepodobne ide o to, že ak spoločnosť si dá reklamu za 10 €, tak FB mu dá 10 € zadarmo. Ako to správne účtovať? Ako to je z hľadiska DPH a dani z príjmov?

Predaj tovaru cez eshop z Poľska na Slovensko a do Čiech

ID3566 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko ale pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách? Musí riešiť aj daň z príjmov v Poľsku?

Mimoriadne DP DPH

ID3561 | | Ing. Marián Drozd

Podám DP DPH riadne v roku 2019 po zistení, že mal byť zamestnávateľ platiteľom DPH od roku 6/2016, potvrdené DÚ. Platiteľ DPH je od 30. 11. 2019. Za celé obdobie vystupoval ako subdodávka medzi odberateľom, kde MAL uplatniť prenos DPH, ale nefakturoval ho. Jemu fakturovali zemné práce neplatitelia DPH. Daň vypočítam spätne, napr. FA na sumu 5 000 € je 4 166,67 € DPH 833,33 €. Správne? Čiže DÚ má zaplatiť 833,33 €??? Nemá žiadne náklady na vrátenie DPH. Za tie roky to je príjem riadok 03? Správne? 443 207,45 €, čo je riadok 04? správne? DPH 73 867,91€. Je to naozaj takto? Musí zaplatiť DÚ DPH, aj keď ho nevyfakturoval?

Koeficient

ID3557 | | Ing. Marián Drozd

Sme spoločnosť- platiteľ DPH (platiteľom sme od 4/2018). Tento rok od 8/2019 používame koeficient – pomerné odpočítanie dane podľa § 50. Pri ročnom vysporiadaní koeficientu máme povinnosť prerátať „novým koeficientom“ celkovú daň na vstupe od začiatku účtovného obdobia – čiže prerátame spätne od 1. 1. 2019, či od toho obdobia 8/2019, odkedy sa koeficient používa? Pri výpočte vysporiadacieho koeficientu - do čitateľa a menovateľa zadávam údaje z obdobia od 8/2019, či od začiatku roka?

Vykon zalozneho prava a DPH

ID3533 | | Ing. Marián Drozd

Zalozny veritel na zaklade Zmluvy o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam (dalej len "zmluva") dlznika, ide realizovat vykon zalozneho prava. Moje otazky: 1) Kto podava DPH, ak predaj zalohu zrealizuje zalozny veritel za dlznika (v zmysle zmluvy)? Obaja aj dlznik aj zalozny veritel su platitelmi DPH podla § 4. 2) Zaloh je vozovy park, jeho predaj bude zaklad + DPH. V akej hodnote sa zapocita vynos z predaja zalohu s dlznou sumou? V sume bez DPH (zaklad) z predaja zalohu, alebo v celkovej sume, vratane DPH?