Zmluva o združení a daňové priznanie

ID149 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Dvaja živnostníci uzatvorili medzi sebou zmluvu o združení. Majetok aj záväzky sa delia na polovicu – 50 % každému zo združenia. Ako sa podávajú výkazy – prílohy k daňovému priznaniu (výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch)? Každý člen združenia si uvedie pomernou časťou výšku záväzkov a majetku do svojho výkazu o majetku a záväzkoch? Alebo sa podáva jeden výkaz za združenie a dve daňové priznania za každého účastníka združenia? Možno sa vyjadrovať o majetku združenia, keďže nejde o spoločnosť, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu? Ak jeden z účastníkov združenia zomrie, dedí sa len jeho pomerná časť majetku?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár