Zaúčtovanie novozisteného majetku

ID2674 | | Ing. Bibiána Jobbágyová | Vytvoriť záložku späť

ZŠ s MŠ (RO pod mestom), v roku 2015 sme rozširovali počítačovú sieť na prístup do internetu v celkovej hodnote 1 735,11 €.

Na faktúre v uvedenej hodnote boli nasledovné položky: káble, konektory, zabezpečovací systém, dlink, router, FTP krabičky + práca.

Tento materiál + práca neboli zaradené ako celok do dlhodobého hmotného majetku a teda toto rozšírenie siete nebolo ani účtované ako DHM, ale na 5XX účty, t. z. do nákladov a z bežných nie kapitálových výdavkov.

Tento postup nám bol vytknutý ako nesprávny s tým, že je potrebné uvedené dodatočne v tomto roku zaradiť do dlhodobého majetku.

Ako  správne zaradiť uvedené ako novozistený majetok v roku 2016 a aké účtovné zápisy  s tým súvisiace máme vykonať?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár