Zaradenie stavby do majetku obce

ID1540 | | Ing. Ingrid Veverková | Vytvoriť záložku späť

Obec realizovala stavbu „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu“, ktorá bola financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – EAFRD (kód zdroja 11K1 a 11K2). Podľa projektovej dokumentácie súčasťou stavby, okrem iného, je aj viacúčelová spoločenská miestnosť s kuchyňou a s príslušným zariadením, ktorá pozostáva z miestností - vlastná kuchyňa – príprava a výdaj jedál, umývanie čierneho a bieleho riadu a suchý sklad. Viacúčelová spoločenská miestnosť s kuchyňou má slúžiť občanom obce pri rôznych spoločenských udalostiach, životných jubileách, oslavách, pre spoločenské akcie organizované obcou pre občanov, atď. Bude poskytnutá možnosť občanom prenajatia si týchto priestorov vo výške režijných nákladov. V uvedených priestoroch nebude obec vykonávať podnikateľskú činnosť. Dodávateľ stavby (rekonštrukcie) fakturoval obci okrem stavebných prác uskutočnených na budove, aj veľkokuchynské zariadenie v sume cca 60 000 €, ktorá pozostáva z týchto položiek - sporák, kotol, konvektomat, fritéza, univerzálny robot, umývací stôl, pracovný stôl, stôl výdajný ohrievaný, mlynček na mäso, mäsodoska, nerezové regály, umývačka bieleho riadu, škrabka zemiakov, nástenné hygienické umývadlo, mobilný drez na zeleninu, priestorový digestor, dovoz, montáž a zaškolenie na veľkokuchynské zariadenia. Niektoré položky za jednotkovú cenu prevýšili sumu 1 700 € (napr. sporák, kotol, konvektomat, fritéza, univerzálny robot, umývačka bieleho riadu) a niektoré položky za jednotkovú cenu boli nižšie ako 1 700 € (napr. umývací stôl, pracovný stôl, stôl výdajný ohrievaný, mlynček na mäso, nerezové regály, škrabka zemiakov, nástenné hygienické umývadlo, mobilný drez na zeleninu, priestorový digestor). Celková fakturovaná suma (t. j. stavebné práce uskutočnené na budove + veľkokuchynské zariadenie) bola uhradená z kapitálových výdavkov.

  • Ako zaradiť predmetnú stavbu „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu“ do majetku obce, teda jej stavebnú časť a hlavne veľkokuchynské zariadenie, keďže veľkokuchynské zariadenie nebude slúžiť na podnikateľskú činnosť obce?
  • Je uvedené veľkokuchynské zariadenie súčasťou stavby (rekonštrukcie), odpisuje sa spolu s uvedenou stavbou a na inventárnej karte sa uvedie spolu so stavbou?
  • Alebo uvedené veľkokuchynské zariadenie je súborom hnuteľných vecí, odpisuje sa oddelene od stavby, ale ako súbor hnuteľných vecí, t. j. v jednej odpisovej skupine a uvedie sa len na jednu inventárnu kartu ako súbor hnuteľných vecí ?
  • Alebo jednotlivé komponenty veľkokuchynského zariadenia, ktorých jednotková cena je vyššia ako 1 700 € sú samostatnými hnuteľnými vecami, odpisujú sa oddelene od stavby samostatne a každý komponent bude uvedený na samostatnej inventárnej karte?

 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár