Vyplatenie kapitálového fondu /účet 413/

ID2445 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť sa rozhodne - VZ- že HV po zdanení zvýši vlastné imanie cez kapitálový fond účet 413. po nejakom čase rozhodne VZ, že kapitálový fond nepotrebuje a rozhodne o jeho rozpustení v prospech spoločníkov/podľa podielov na ZI/. Zaúčtuje 413/365. Môže si spoločník takéto prostriedky vyplatiť? Nejde o skrytú formu výplaty dividend? Môže rozpustiť kapitalový fond, ktorý tvoril zo zisku po zdanení? V Obchodnom zákonníku sme nenašli zákaz rozpustenia kapitálového fondu v prospech spoločníkov, nenašli sme zákaz rozpustenia fondu ani v postupoch účtovania a v zákone o účtovníctve. Ide tiež o to či uvedená výplata cez účet 413 nemá dopad na odvody do zdravotnej poisťovne podľa § 10b zákona o zdravotnom poistení.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár