Určenie druhu rizika podľa Postupov účtovania v PÚ

ID2523 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť uzavrela koncesnú zmluvu s verejným obstarávateľom, na základe ktorej verejnému obstarávateľovi dodá dodávku a montáž solárnych panelov a ich následný servis. Obstaranie panelov je za účelom zníženia energetických nákladov. Koncesná zmluva je uzavretá na 3 roky, od namontovania panelov. Po dokončení montáže  (k 1. 1. 201x) verejný obstarávateľ zaplatí 50 % z celkovej ceny  bez DPH (36 000 € bez DPH) za dodanie a montáž svietidiel. Následne bude v 36 mesačných splátkach fakturovať zvyšnú časť koncesnej zmluvy (1 000 € bez DPH). Počas tejto doby koncesionár zabezpečuje bezplatnú kontrolu a servis nainštalovaných zariadení a služby energetického poradenstva. Vstupné náklady koncesionára (materiál a externé služby) sú vo výške 50 000 € bez DPH. Koncesionár znáša podnikateľské riziko spojené s realizáciou zmluvy, a to najmä s možnosťou, na napriek namontovaniu solárnych panelov nedôjde k dosiahnutiu plánovanej energetickej úspory a zároveň nie je možné Koncesionárovi garantovať návratnosť investícii, či zníženie podnikateľského rizika. Po namontovaní verejný obstarávateľ očakáva úsporu cca 50 % na energiách ročne. Celkové náklady na energie a vyvolané investície na konci tretieho roka by mali byť nižšie o 30 000 €.

O aký druh rizika ide podľa § 30c Postupov účtovanie PÚ? Akým spôsobom sa účtuje daná koncesná zmluva? Kedy vzniká povinnosť z pohľadá zákona o DPH (naraz alebo z jednotlivých splátok)?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár