Účtovanie transferu - refundácia DPH

ID939 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť

Obec v roku 2010 v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 realizovala projekt „Modernizácia a prestavba obecného úradu a kultúrneho domu". Na projekt jej bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 75 % celkových oprávnených nákladov z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu  pre rozvoj vidieka a 25 % zo štátneho rozpočtu bez DPH. Išlo o kapitálový transfer. V roku 2011 z uvedeného programu jej bola uhradená daň z pridanej hodnoty vo výške 14 % základu dane. V oznámení o úhrade dane z pridanej hodnoty z Poľnohospodárskej platobnej agentúry bola uvedená ekonomická klasifikácia 644002, t. j. bežný transfer. Podľa nášho názoru, keďže obec nie je platiteľom DPH a DPH sa vzťahuje k technickému zhodnoteniu majetku, ktorý bol obstaraný z kapitálových výdavkov, aj v tomto prípade by malo ísť o kapitálový transfer.

Otázky:

  1. Ako v obci zaúčtovať prijatú refundáciu DPH, ako bežný alebo kapitálový transfer?
  2. Na aké výdavky môže obec použiť prijatý transfer, keďže faktúru za rekonštrukciu obecného úradu a kultúrneho domu,  včítane DPH obec zaplatila v roku 2010 z preklenovacieho úveru.

Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár