Účtovanie kapitálových výdavkov v obci

ID3231 | | Ing. Jana Hvojníková | Vytvoriť záložku späť

Potrebovala by som usmernenie ohľadom správnosti účtovania v obci, ktorá vracia kapitálové výdavky (realizovaný projekt) za predchádzajúce účtovné obdobie zistené pri kontrole na mieste sprostredkovateľským orgánom - na základe žiadosti o vrátenie FP.

Zároveň uvádzam, že:

  • dodávateľ na základe zistení kontroly vystavil obci dobropisovú faktúru za nevykonané práce (nezrovnalosti),
  • projekt ešte nie je zaradený v majetku obce, nakoľko nebolo ukončené kolaudačné konanie, takže všetky výdavky ešte evidujeme na účte 042.

Uvádzam účtovanie v obci:

-        DOBROPIS FAKTÚRY od dodávateľa  (kapitálové výdavky predchádzajúceho účt. obdobia):   

315 AÚ / 042 AÚ

-        INKASO POHĽADÁVKY na bankový účet obce od dodávateľa:  

221 AÚ / 315 AÚ      

-          položka rozpočtovej klasifikácie 292012 -  Z dobropisov, kód zdroja  41

 

-        PREDPIS - vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR:    384 AÚ / 379  AÚ

-        ÚHRADA - vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR:       379 AÚ / 221 AÚ       

-          položka rozpočtovej klasifikácie  637038 -  Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania, kód zdroja  41

Zvlášť potrebujem odsúhlasiť, resp. uviesť  správne  POLOŽKY ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE a správne  KÓDY ZDROJA: (poznámka:  ide o kapitálové výdavky z predchádzajúceho účt. obdobia):

-        pri PRÍJME  NA ÚČET OBCE - inkaso dobropisu od dodávateľa   (292012 a kód zdroja - 41)

-        PRI VÝDAJI OBCE  – úhrada nezrovnalosti sprostredkovateľ. orgánu (637038 a kód zdroja - 41)


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár