Refundácia mzdových nákladov s DPH

ID347 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditnú  spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ) komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s.  v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa spoločnosti.  Je refundácia mzdových nákladov /mzdy, odvody/ v skutočnej výške fakturovaná s DPH alebo bez DPH? Ak je refundácia mzdových nákladov s DPH, má k. s. nárok na odpočet?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár