Príspevková organizácia - platiteľ DPH?

ID3337 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Sme príspevková organizácia zriadená mestom. Činnosť máme rozdelenú na hlavnú a vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť. Sme registrovaní ako platiteľ DPH z podnikateľskej činnosti. Ako celková organizácia sme platiteľmi DPH? Keď vystavím faktúry z hlavnej činnosti, musím uviesť na faktúrach IČ DPH, aj keď nie sme platiteľmi DPH z tejto činnosti? Pri dotáciách – „neoprávnený výdavok je DPH, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom“ sme považovaní za platiteľov DPH aj v prípade, keď dotáciu dostaneme na hlavnú činnosť? Hlavné činnosti sú – športová činnosť: staráme sa o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov a zamestnancov, pričom im poskytujeme odbornú poradenskú a servisnú službu; vytvárame ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na telovýchovnú činnosť organizácie; organizujeme a zabezpečujeme širokú paletu telovýchovných, športových a turistických činností; zabezpečujeme tvorbu a rast vlastných finančných zdrojov a zodpovedáme za ich čo najracionálnejšie využitie; budujeme, prevádzkujeme a udržiavame svoje, ako aj jej zverené telovýchovné a turizmu účelovo zriadené prostriedky a zariadenia.

Vedľajšie činnosti – prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, ubytovacie služby, prenájom nehnuteľností, prenájom zariadení, budov a objektov, reklamné a marketingové služby.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár