Prenos daňovej povinnosti

ID2639 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s. | Vytvoriť záložku späť

Zahraničná firma A dodáva služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti, ktoré sa zároveň nachádzajú na zozname tuzemského prenosu daňovej povinnosti poďla § 69 ods. 12j zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Nehnuteľnosť sa nachádza na Slovensku, tieto služby dodáva inej zahraničnej osobe B. Obe firmy - dodávateľ aj odberateľ majú registráciu podľa § 5, tzn. v zmysle znenia pokynu finančnej správy bude firma aplikovať prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12j zákona o DPH.  Má firma A nárok na odpočet DPH prostredníctvom daňového priznania, alebo bude aplikovať refundáciu dane podľa § 55a zákona o DPH?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár